Raskauden ajan tutkimukset

Raskauden oireita ovat

Raskauden voi todeta virtsasta tehdyllä raskaustestillä, jonka voi ostaa esimerkiksi apteekista. Raskaustesti muuttuu positiiviseksi jo hyvin varhaisessa raskauden vaiheessa; usein heti, kun kuukautiset ovat pari päivää myöhässä. Testitulos on erittäin harvoin virheellisesti positiivinen, mutta tulos voi olla vielä negatiivinen raskauden varhaisesta vaiheesta johtuen.

Raskauden kesto ilmoitetaan raskausviikkoina ja niiden laskeminen aloitetaan viimeisten kuukautisten alkamispäivästä. Kuukautisten jäädessä pois on yleensä menossa viides raskausviikko. Raskaustestin positiivisuus ei vielä kerro sitä, onko raskaus normaali. Raskaus voi sijaita myös kohdun ulkopuolella, esimerkiksi munatorvessa. Kyseessä voi olla myös poikkeava raskaus, jossa sikiön kehitys ei jatku (ns. ”tuulimunaraskaus”).

Ultraäänitutkimus

Alkuraskauden ultraäänitutkimuksella voidaan varmistaa raskauden sijainti, sikiön elossaolo, sikiöiden lukumäärä ja raskauden kesto. Ultraäänitutkimus on paras tehdä 8–10 raskausviikoilla, ja se tehdään emättimen kautta. Tutkimuksessa varmistetaan, että raskaus on varmasti kohdun sisällä ja sikiön sydämensyke nähdään elonmerkkinä. Sikiön pääperämitalla varmistetaan raskauden kesto. Jos aikaisemmissa alkuraskauksissa on ollut ongelmia (keskenmeno tai kohdunulkoinen raskaus) voi ultraäänitutkimuksen tehdä jo 6–7 raskausviikoilla. Alkuraskauden ultraäänitutkimuksia tekevät kaikki keskuksemme lääkärit.

Kaikilla raskaana olevilla on lakisääteinen oikeus kunnallisella puolella tehtäviin sikiön seulontatutkimuksiin.

Alkuraskauden yhdistelmäseula

Alkuraskauden yhdistelmäseulaan kuuluvat verikoe raskausviikoilla 9+0–11+6 ja ultraäänitutkimus viikoilla 11+0–13+6, jolloin mitataan sikiön niskaturvotus. Yhdistelmäseulonta on paras menetelmä kromosomipoikkeavuuden riskin arvioimiseksi. Ultraäänitutkimus tehdään yleensä emättimen kautta.

Keskiraskauden rakenneultraäänitutkimus

Keskiraskauden rakenneultraäänitutkimus tehdään mieluiten raskausviikoilla 20–21 vatsanpeitteiden päältä. Tuolloin voidaan todeta sikiön mahdolliset rakennepoikkeavuudet esimerkiksi sydämessä, keskushermostossa ja virtsateissä. Rakenneultran luotettavuuteen vaikuttavat tekijän kokemus, ultraäänilaitteen laatu ja tukittavan vatsanpeitteiden paksuus. Ylipaino ja kudosten tiiviys voivat vaikeuttaa tutkimusta huomattavasti.

Seulontaan liittyvät ultraäänitutkimukset (alkuraskauden yhdistelmäseula ja keskiraskauden rakennetutkimus) voidaan tehdä myös yksityisesti. Osa gynekologeistamme on perehtynyt sikiön ultraäänitutkimuksiin. Näihin tutkimuksiin aika on varattava puhelimitse.

Loppuraskauden seuranta

Loppuraskauden seuranta tapahtuu normaalisti neuvolassa ja tarvittaessa äitiyspoliklinikalla. Asiakkaan voi halutessaan käydä myös loppuraskauden lääkärintutkimuksissa keskuksessamme. Ultraäänitutkimuksella voidaan seurata sikiön kasvua, hyvinvointia ja asentoa, eli "tarjontaa" kohdussa. Vaikka utraäänitutkimus on tutkimustiedon perusteella sikiölle vaaratonta, sen tekemiseen tulisi olla lääketieteellinen peruste.

Lääkärintutkimuksiin kuuluvat myös kohdunsuun tutkiminen ja lantion arviointi. Loppuraskauden ultraäänitutkimuksia tekevät keskuksemme obstetriikkaan perehtyneet lääkärit. Loppuraskaudessa (H20:n jälkeen) tehtäviin tutkimuksiin tulee varata aika puhelimitse.