Seksuaaliterapia

Seksuaalisuus on ihmisen elämän perusvireen antava ja kantava voima. Seksuaalisuus on osa ihmisen persoonaa ja siten erottamattomissa muusta elämästä. Seksuaalisuus on sitä, mitä me olemme ja seksi on sitä, mitä teemme - seksuaalisuus on siten enemmän kuin seksi. Seksi on aikuisten ihmisten leikkiä yhdessä ja itsekseen. Seksiä jokainen voi toteuttaa niiden raamien puitteissa, jotka näkemys omasta ja toisen seksuaalisuudesta asettaa.

Eheä ja terve seksuaalisuus on ihmisen kyky olla kontaktissa itseensä ja toiseen omana itsenään tuntematta pelkoa, häpeää tai syyllisyyttä hyväksyen oman kehonsa sellaisena kuin se on. Tällöin voi kunnioittaa myös toista ihmistä. Eheän seksuaalisuuden omaava ihminen ei käytä toista ihmistä välineenä seksuaalisuutensa ilmentämisessä.

Seksuaalisesti eheä ihminen tunnistaa omat tunteensa ja pystyy ilmaisemaan niitä kunnioittaen samalla toista ihmistä. Hän säilyttää oman yksilöllisyytensä ja erillisyytensä suhteessa toiseen ihmiseen ottaen tarvittaessa, tietoisesti läheisyyttä toiseen ihmiseen. Vain toisistaan erillisten ihmisten välillä voi mahdollistua tyydyttävä, aistillinen, rakastava seksuaalielämä.

Seksuaaliterapia tai psykoseksuaaliterapiaeheyttä ja uusia valintoja

Seksuaalisuudessa ilmenevät väliaikaiset, pidempiaikaiset tai traumojen aiheuttamat häiriöt heijastuvat usein hyvin voimakkaasti ihmisen seksielämään ja sitä kautta yleiseen tyytyväisyyteen itseään tai kumppaniaan kohtaan. Seksuaalielämän häiriöt voivat tulla esiin esimerkiksi haluttomuutena, kiihottumisen häiriöinä, orgasmivaikeuksina tai parisuhderistiriitoina. Seksuaalisuus on hyvin herkkä alue ja tämän vuoksi se on erittäin häiriöaltis.

Seksuaaliterapia tai psykoseksuaaliterapia on yksilö- tai pariterapiaa. Seksuaaliterapiassa kartoitetaan asiakkaan elämäntilanne, mahdollisen parisuhteen tilanne, asiakkaan ja kumppanin kokema seksuaalielämän ongelma sekä yksilön ja parin voimavarat.

Seksuaaliterapiassa pääpaino on myönteisen suhteen luomisessa omaan itseen ja omaan seksuaalisuuteen. Tärkeää on myös tarkastella omaa käyttäytymistään ja parisuhteen dynamiikkaa - mitä tekee, miten toimii ja miten haluaa nyt toimia. Tämän jälkeen ihmisellä on aina uudenlainen valinnan mahdollisuus oman seksuaalisen toiminnan ja tunteen suhteen.

Seksuaaliterapiassa käsiteltäviä teemoja ovat muun muassa seksuaalihistoria ja sen vaikutus nykyhetken seksuaalisuuteen, parisuhdekysymykset, itsensä ilmaiseminen, kuunteleminen, tunteet ja minäkuva. Muita tärkeitä teemoja joita vastaanotolla tarkastellaan, ovat läheisyys ja etäisyys suhteessa toiseen ihmiseen sekä vastuun ottaminen omasta elämästä ja tarpeestaan olla seksuaalisesti onnellinen.

Vastaanotolle voi tulla tarkastelemaan mitä tahansa seksuaalisuuteen, parisuhteeseen, naiseuteen ja mieheyteen liittyviä kysymyksiä.

Tyypillisiä ongelmia, joihin seksuaaliterapian tai psykoseksuaaliterapian avulla voi löytää ratkaisuja, ovat esimerkiksi

Seksuaaliterapiassa käytetään erilaisia lähestymistapoja riippuen asiakkaan tilanteesta, kuten esimerkiksi kognitiivista tai ratkaisukeskeistä lähestymistapaa. Terapia perustuu keskusteluun ja usein siihen liitetään mukaan erilaisia rentoutusharjoituksia ja tehtäviä.

Seksuaaliterapia on matka omaan seksuaalisuuteen ja sen ymmärtämiseen sekä luovaan seksuaaliseen kokemukseen ja tunteeseen!

Päivi Luukkainen, erityistason  seksuaaliterapeutti (auktorisoitu, NACS), erityistason psykoterapeutti.